USDDN Super Pro Toss & Fetch

Osnovna pravila:

 • Igra se 90s, pri igranju se lahko uporabi 1 frizbi
 • Čas začne teči, ko pes prečka štartno linijo z namenom uloviti vržen frizbi
 • V 90s vodnik meče frizbi v polje, kjer ga pes poskuša uloviti.
 • Polje je razdeljeno v 5 con po 9m s sredinsko cono v širini 4,5m.
 • Točkujejo se samo uspešno ulovljeni meti:

  • Za ulovljen met v conah 0-4 točke
  • +0,5 točke za uspešno ulovljen met, če ga pes ulovi v skoku
  • +0,5 točke za uspešno ulovljen met v sredinski coni

 • Za končen rezultat sta potrebni 2 rundi
 • V vsaki rundi šteje najboljših 5 metov
 • Če pes med posamezno rundo opravi potrebo se runda prekine, tekmovalni par pa dobi toliko kazenskih točk, kolikokrat je bil to rundo vržen frizbi, vendar samo do končnega rezultata 0 točk.
 • Štejejo meti, ki so bili vrženi preden je potekel čas (če vodnik vrže frizbi pred potekom časa in ga pes ulovi po poteku časa, se met točkuje).
 • Vodnik lahko pred pričetkom izbira smer metanja. Ko začne čas teči mora rundo končati z metanjem iz iste smeri.
 • Uporabijo se lahko vsi psom psijazni frizbiji, našteti v uradnem pravilniku: https://usddn.com/official-rules/. Frizbije lahko kupite tudi v naši spletni trgovini: https://www.tohocem.si/si/24-frizbi
 • Maksimalno število točk doseženih v eni rundi je 25, skupno 50 na tekmovanju.