UFO Throw & Catch

Osnovna pravila:

 • Igra se 60s, pri igranju se lahko uporabi 1 frizbi
 • Čas začne teči ko:

  • Igralec da znak sodniku, da je pripravljen
  • Linijski sodnik dvigne roko
  • Časomerilec štarta uro na ukaz "GO"

 • V 60s vodnik meče frizbi v polje, kjer ga pes poskuša uloviti.
 • Polje je razdeljeno v 4 cone v dolžini: 15m - 10m - 10m - 15m
 • Točkujejo se samo uspešno ulovljeni meti:

  • Za ulovljen met v conah 0-3 točke
  • +1 točke za uspešno ulovljen met v bonus coni (polkrog s polmerom 5m v zadnji coni)

 • Za končen rezultat sta potrebni 2 rundi
 • V vsaki rundi štejejo vsi meti
 • Če pes med posamezno rundo opravi potrebo se čas ne ustavi, rundo lahko par nadaljuje
 • Štejejo meti, ki so bili vrženi preden je potekel čas (če vodnik vrže frizbi pred potekom časa in ga pes ulovi po poteku časa, se met točkuje).
 • Vodnik lahko pred pričetkom izbira smer metanja. Ko začne čas teči mora rundo končati z metanjem iz iste smeri.
 • Stranskih autov ni dokler lahko sodnik vidi, kje je bil frizbi ujet
 • Uporabijo se lahko vsi psom psijazni frizbiji, našteti v uradnem pravilniku: https://ufoworldcup.org/content/Rules/TnC.php. Frizbije lahko kupite tudi v naši spletni trgovini: https://www.tohocem.si/si/24-frizbi
 • Maksimalno število točk doseženih v eni rundi teoretično ni omejeno, maksimalno število točk na met je 4.