Lana Glavan

Jedina skola gdje se izbor metodologija rada, instruktor i vrijeme rada dogovara individualno potrebama psa i vlasnika koji dolaze na obuku.

Posted in .